Święta Lipka


Miejscowość zwana Świętą Lipką stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie naszych pięknych, rozległych Mazur. Rozciągająca się przez szerokie pasma wioska występuje na mapie geograficznej naszego kraju począwszy od piętnastego stulecia, stanowiąc jedno z najczęściej odwiedzanych, przynajmniej przez turystów wybierających się w rejon Mazur, miejsc pielgrzymkowych. Ulokowana na obszarze Kętrzyna, jest tuż przy jeziorze Dejnowa. Rok rocznie występuje tam ponad sto tysięcy turystów chcących zwiedzić akurat to niesamowite miejsce. Dlaczego?
Przede wszystkim jest to uzależnione od znajdującego się tam Sanktuarium Maryjnego. Występuje w nim mnóstwo pielgrzymów systematycznie, niezależnie w zasadzie od sezonu.

Święta Lipka nieprzypadkowo zyskała zatem miano Częstochowy Północy. Jest to rewelacyjna przestrzeń dla pielgrzymów, ale też i turystów przemieszczających się z kierunku od Reszli do Świętej Lipki, ponieważ po drodze znajduje się sporo przeróżnych kapliczek przydrożnych zbudowanych w stylu barokowym. Ogólnie prowadzi tam trasa ponad sześciokilometrowa, jaka ciągnie się wśród malowniczych widoków. Ponadto warto także dodać, że lata temu istniały tam dwie ważne dla mieszkańców i całych Mazur kaplice – jedna pochodziła dokładnie z 1400 roku, druga natomiast powstała ponad dwa stulecia później. Druga z wymienionych zbudowana została z inicjatywy Stefanajakie oc najtańsze Sadorskiego, który był sekretarzem królewskim. Dzisiejszy kompleks klasztorny jest natomiast połączeniem klasztoru bazyliki oraz domu zakonnego w którym stacjonują ojcowie jezuici.
Artykuł dzięki: