Srokowo


Na terenie niewielkiego wzniesienia, które nieco przypomina klasyczne wzgórze, znajduje się nietuzinkowa wieś mazurska, jaką jest Srokowo. Mowa o dawniej zwanej miejscowości Drengfurt, która w swym niemieckim nazewnictwie była dużo bardziej rozpowszechniona. Tam znajduje się wiele ciekawych atrakcji turystycznych, a do nich zaliczyć trzeba przede wszystkim niepospolity zabytek przyciągający zainteresowanych turystów jakim jest Wieża Bismarcka.
Warto dodać, że mowa o konstrukcji, która widoczna jest z Diablej Góry i rozciąga się dookoła niej niesamowity krajobraz na całe jezioro Rydzówka. Wieża Bismarcka to główny, ale jak już wspomnieliśmy nie jedyny obiekt wartościowy do zwiedzenia w mieście Drengfurt. Srokowo znajduje się na terenie gminy chełmińskiej i na prawie chełmińskim była zakładana.

Natomiast przywilej nadawany był w tym przypadku jeszcze przez władcę krzyżackiego, to jest Konrada von Jungingena, dlatego też pojawiło się niemieckie nazewnictwo Drengfurt odnoszące się właśnie do Srokowa. Nie zapominajmy także, że opisywana wieś jest bardzo starą polską mieściną, jaka zyskała prawa do funkcjonowania na geograficznej mapie świata w 1405 roku. Nazwę z Drengfurt na Srokowo zmieniono wiele lat później, a ściślej w roku 1950. Powód? Nie chodziło nawet o to, aby zejść z niemieckich określeń stosowanych względem już typowo polskich miejscowości, w tym przypadku w grę wchodziło uczczenie pamięci profesora Stanisława Srokowskiego. Profesor był wybitnym działaczem z zakresu geografii oraz analizował dzieje obszarów północno-wschodnich ziem naszego kraju.
Artykuł dzięki: